(Voor)doen en (na)laten

Vraagt u zich als leidinggevende wel eens af, wat u na wilt laten? Wat wilt u dat er over u wordt gezegd, wanneer u wordt toegesproken tijdens uw afscheidsreceptie? Waar klaagt men bij de koffieautomaat over, wanneer over u (!) wordt verzucht ‘Ik zou willen dat hij/zij eens stopte met…’

Nalaten heeft in onze taal zowel een positieve, als negatieve lading. Beide betekenissen dienen door leidinggevenden met enige regelmaat te worden gepeild: Doe ik nog voor, waarin ik gevolgd wil worden? Laat ik na, waarin ik een ander tot last ben?

Om te bepalen waarin jij een leidend voorbeeld wil zijn, is het belangrijk om je concreet gedrag voor te stellen dat je binnen jouw organisatie wil zien. De kans dat jouw wens(beeld) werkelijkheid wordt, is vele malen groter, wanneer jouw doen en laten consistent zijn met jouw spreken over gewenst gedrag.

Binnen de managementliteratuur is er veel over dit principe geschreven. Zo daagt Stephen Covey je als leider uit, te beschrijven wat er op je begrafenis over je wordt gezegd. Hiermee ‘begin je met het einde voor ogen’. Ben Tiggelaar legt op basis van onderzoek de nadruk op het voorbeeldgedrag van de leider: Mensen volgen je bij verandering beter, wanneer je het zélf voor kunt doen.

Het kan voorkomen, dat je je niet langer bewust bent, van wat jouw gedrag voor effect heeft op de collega’s met wie je samenwerkt, of op het team waaraan je leidinggeeft. Het is dan zaak om een eerlijke spiegel op te zoeken, die duidelijk maakt wat er door jou wordt voorgedaan en na gelaten…

Om te ervaren hoe binnen jouw doen en laten wordt ervaren biedt Syncoop in samenwerking met de Belevingsacademie verschillende gespreks- & werkvormen aan, die zijn toe te passen in persoonlijke coaching en teamcoaching.  Als trainers & coaches van Syncoop en de Belevingsacademie laten we ons hierbij inspireren door en aanspreken op de kernwaarden Echt, Samen & Anders.

Wat kunnen wij voor u doen en nalaten?