Versterken van goed onderwijs en goede zorg

 

Martin de Kock

Interim-directeur, management- adviseur en trainer

Martin is een creatieve managementadviseur die graag buiten de lijnen kleurt. Hij is altijd op zoek naar verbinding tussen leren, luisteren en leiden.

Aria de Kock

Triage-coach en trainer

Aria is een integere teamspeler die optimale verbinding legt tussen patiënt en professional. Aria werkt als triagist, auditor en trainer bij huisartsenposten & huisartspraktijken.

De naam Syncoop is een samenvoeging van de termen synergie en coöperatie. Deze organisatiekenmerken zijn wat ons betreft de sleutel voor goede zorg en goed onderwijs.

Ook de syncope in de muziek inspireert ons. De syncope wordt gebruikt om het accent op een andere dan de gebruikelijke of verwachte plaats aan te brengen. In onze trainingen en interimwerk leggen we op een creatieve manier het accent op samen leren, luisteren en leidinggeven.

Vanuit de kernwaarden Betrokkenheid, Ontwikkeling en Samenwerken leren we zorg- en onderwijsprofessionals samen kijken naar hun dagelijkse praktijk. We helpen professionals de werkomgeving zo in te richten dat optimale zorg kan worden verleend en goed onderwijs kan worden gegeven.

Door creëren en continueren van processen op het gebied van samen leren, luisteren en leidinggeven helpen we professionals om goede zorg en onderwijs te verzorgen.

“Een sterke conceptuele denker”

Ik heb Martin leren kennen als een sterke verbinder met een duidelijke visie op gedeeld leiderschap. Hierbij zoekt hij samenhang vanuit de bedoelingen van onderwijs. Martin betrekt teamleden door ze de bedoelingen te laten verwoorden/verbeelden. Als leidinggevende richt Martin zich op ont-moeten: hij pelt de systemen af en brengt mensen bij elkaar (ontspannen + ruimte geven).

Jaap Broekman – Bestuurder CNS Gouda

Jaap Broekman – Bestuurder CNS Gouda

“Snel, doortastend en deskundig”

Ik heb als interim-bestuurder van Onze Wijs opdrachten gegeven aan Martin. Hij verrichtte in het voorjaar van 2018 interim-directiewerkzaamheden op een aantal scholen van de stichting. Het beeld dat ik tijdens deze periode van Martin kreeg, was dat hij snel, doortastend en deskundig opereerde. Martin heeft deskundigheid binnen het onderwijs en communiceerde op een correcte manier, waarbij hij samen met collega’s de gewenste resultaten bereikte. Martin komt goed tot zijn recht binnen trajecten waarbij hij bestuurders en directeuren begeleidt

Jan Aarts – Interim-bestuurder Onze Wijs

Jan Aarts – Interim-bestuurder Onze Wijs

“Martin is een verbindende directeur”

Martin is een verbindende directeur die het eigenaarschap bij de professional legt. Met een goed gevoel voor humor weet hij situaties op een ontspannen maar duidelijke manier aan te pakken. Hij maakt op een prettige manier contact met leerkrachten, leerlingen en ouders, maar gaat het conflict ook niet uit de weg.

Kores Punt – Teamleider Livingstoneschool Gouda

Kores Punt – Teamleider Livingstoneschool Gouda