Martin de Kock

Interim-directeur, management- adviseur en trainer

Martin is een creatieve managementadviseur die graag buiten de lijnen kleurt. Hij is altijd op zoek naar verbinding tussen leren, luisteren en leiden. Martin is interim-directeur in het onderwijs, kerndocent van schoolleiders en inspirerend trainer op gebied van leiderschap en teamontwikkeling. Hij heeft zeer brede ervaring als (meerschools- en interim-) schoolleider.